Gehoor

Zo veel mensen, zo veel mogelijkheden.

01-01-2017

Vergoedingsmogelijkheid bij alle zorgverzekeraars.
Nu alle stof rond de nieuwe zorgpolissen weer is neergedwarreld kunnen we de balans opmaken wat betreft de vergoedingen van de diverse zorgverzekeraars. Twee zorgverzekeraars hebben selectieve contracten afgesloten met enkele audicienketens. Daarbij is het is accent voornamelijk komen te liggen op prijs en daardoor minder op kwaliteit. Bij een van de zorgverzekeraars krijgt u het hoortoestel niet meer in eigendom ondanks de eigen bijdrage die u voor het toestel moet betalen. U bent daardoor nog meer overgeleverd aan de koers die de zorgverzekeraar gaat varen. Daarnaast mogen de gecontracteerde bedrijven naast de eigen bijdrage voor het hoortoestel ook kosten in rekening brengen voor onderhoud,verzekering etc. We hebben de afgelopen jaren gezien dat diverse bedrijven hier honderden euro's voor in rekening brengen. Door de druk op de prijzen van de hoortoestellen zien we dat de gecontracteerde bedrijven zich steeds meer gaan beperken tot een zeer klein merken aanbod en vooral hun "eigen" merk in de markt proberen te zetten. De tijd die de audicien aan u kan besteden zal ook steeds meer onder druk staan.
Voor u als verzekerde betekent dit dat u bij de gecontracteerde bedrijven nog maar kunt kiezen uit een zeer beperkt aantal merken terwijl de kosten die u voor het hoortoestel kwijt zult zijn veel hoger zullen zijn dan dat de zorgverzekeraar u voorspiegelt. En dat er steeds minder tijd voor een zo optimaal mogelijke aanpassing van hoortoestellen zal genomen worden vanwege de kosten.
Wij hebben als Hoorprof contracten met de meeste zorgverzekeraars. Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar dan kunnen wij wel een vergoeding voor u regelen en deze rechtsreeks voor u declareren. Deze vergoeding zal iets lager zijn dan de vergoeding die wij kunnen declareren bij een zorgverzekeraar waarmee wij wel een contract hebben. Maar u heeft dan wel de keuze uit een ruim merken aanbod. Een Hoorprof audicien is merkonafhankelijk. Tijd speelt bij ons geen rol. We nemen alle tijd om u zo goed mogelijk aan uw hoortoestel te laten wennen. We regelen uw hoortoestel in met de meest moderne apparatuur en doen allerhande testen om u te verzekeren van het meest optimale resultaat. Wij leveren onze toestellen inclusief 5 jaar volledige garantie. Daar betaalt u bij ons dus niet extra voor. Ook een rekening voor bijkomende kosten kennen we niet. Onderhoud en het tussentijds bijstellen van uw hoortoestel zijn bij ons eveneens gratis.
Ook in 2016 kunt u gewoon bij ons terecht voor perfecte hoorzorg en echte aandacht hoe u ook verzekerd bent.

Nieuwsoverzicht

038-3314414

boschoptiekengehoor@solcon.nl